25.05.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Srijeda, 19. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,19.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasnna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar smeća na području Kadine Glavice, dojava zaprimljena u 11:31h, na intervenciju su izašli JVP Drniš i DVD Drniš sa 7 vatrogasaca i 2 vozila, požar ugašen u 12:04h.
 
- požar otvorenog prostora na području Knina, dojava zaprimljena u 16:42h, na interevenciju su izašli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 17:00h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Drniša, dojava zaprimljena u 23:21h. Na intervenciju su izašli DVD Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 00:23h.
 
- požar otvorenog prostora na području Šimpraga, dojava zaprimljena u 00:04h. Na intervenciju su izašli DVD Kistanje i DVD Ervenik sa 7 vatrogasaca i 3 vozila, požar ugašen u 01:48h.
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 07:26h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija završena u 7:46h.
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    

  Prikaži na karti

 Utorak, 18. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,18.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasnna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- akcident na području Tisnog, dojava zprimljena u 11:44h. Na intervenciju su izašli DVD Tisno sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 12:12h.
 
- požar smeća na području Šibenika, dojava zprimljena u 3:08h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 2 vozilom. Požar je ugašen u 4:17h. Intervencija je završena u 4:30h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 17. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,17.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 13:32h. Na intervenciji su sudjelovali 36 vatrogasaca sa 13 vozila i dva AT-a, požar je lokaliziran u 20:42h, opožarena površina je 3,15 ha, požar je ugašen u ;
 
- požar na objektu na području Tisno, dojava je zaprimljena u 22:08h, na intervenciju su izišli DVD Tisno i JVP Vodice s 13 vatrogasaca i 4 vozila, požar je ugašen u 23:11h ;
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 16. 07. 2023, 11:30h   

16.7.2023. 9:57h Zaprimjena je dojava o ponovnoj aktivaciji požara na području Grebaštice, trenutno na terenu se nalazi 52 vatrogasca s 19 vozila, u gašenju sudjeluju i zračne snage sa 3 kanadera.

13:04h su se povukli kanaderi, u 13:09h na požarište su stigla 2 air traktora.

19:30h trenutno stanje vatrogasnih snaga na terenu je 29 vatrogasca s 9 vozila.

Intervencija je u tijeku.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 16. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,16.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasnna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija na objektu u Kninu, dojava zaprimljena u 10:20h, na intervenciju su izišli JVP Knin s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 10:34h .
 
- požar otvorenog prostora na području Gornje Tišme, dojava zaprimljena 14:19h, na intervenciju su izišli DVD Sv.Juraj-Kistanje, DVD Ervenik i DVD Knin s 12 vatrogasaca i 3 vozila, požar je lokaliziran u 14:58h na površini od 2500 m2, požar je ugašen u 15:43h.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Subota, 15. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,15.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar objekta na području Pirovca, dojava je zaprimljena u 17:50h. Na intervenciju su izašli JVP Vodice i DVD Pirovac sa 15 vatrogasaca i 4 vozila. Požar je ugašen u 18:10h. 
 
- požar kontejnera za smeće na području Knina, dojava je zaprimljena u 23:27h. Na intervenciju su izašli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 23:54h.
 
- tehnička intervencija na području Gaćeleza, dojava je zaprimljena u 2:13h. Na intervenciju su izašli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 4:53h. 
 
 
 
 
 
 
                                                        ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 13. 07. 2023, 11:11h   

Zaprimljena je dojava u požaru otvorenog prostora na području Grebaštice, predio Gornji Banovci. Na intervenciji su sudjelovali 169 vatrogasaca, s 59 vozila. U pomoć su stigle vatrogasne snage iz Splitsko Dalmatinske županije i Zadarske županije, te su sudjelovala četri kanadera i četri AT-a. Gašenje u tijeku. 

Tijekom noći na požaru će biti 140 vatrogasaca s 51 vozilom. (0:00 14.07.2023.)

15.7.2023 6:00 Trenutno stanje vatrogasnih snaga je 48 vatrogasac 19 vozila.

15.7.2023 8:30 Lokalizirano na površini od 600 ha .

18.7.2023. 20:48 Požar je ugašen. 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 13. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,13.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se četiri vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar prijevoznog sredstva na području Knina, dojava zaprimljena u 09:22h, na intervenciju su izišli JVP Knin s 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 9:54h;
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Zlarinu, dojava zaprimljena u 09:43h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 11:00h;
 
- požar na objektu na Marteru, dojava zaprimljena u 10:23h, na intervenciju su izišli JVP Vodice, DVD Tisno i DVD Pirovac s 13 vatrogasca i 5 vozila, požar je lokaliziran u 10:42h, požar je ugašen u 12:30h;
 
- požar prijevoznog  sredstva 01:36h na području Kričke, na intervenciju su izišli JVP Drniš s 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 02:12h.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Utorak, 11. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,12.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Mirlović Zagore, dojava zaprimljena u 08:07h, na intervenciju su izišli DVD Unešić s tri vatrogasca i jednim vozilom, opožarena površina iznosi 9m2, požar ugašen u 08:52h, intervencija završena u 9:14h; 
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Pirovca, dojava zaprimljena u 09:27h, na intervenciju su izišli DVD Pirovac s tri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija završena u 11:44h;
 
- požar otvorenog prostora na području Ljubača, dojava zaprimljena u 11:46h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Knin sa šest vatrogasaca i dva vozila, požar ugašen u 12:35h, intervencija završena u 12:44h; 
 
- požar otvorenog prostora na području Koprna, dojava zaprimljena u 12:36h, na intervenciju su izišli DVD Unešić s tri vatrogasca i jednim vozilom, opožarena površina iznosi 150m2, požar ugašen u 15:16h; 
 
- požar objekta na području Tribunja, dojava je zaprimljena u 16:32h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s tri vatrogasaca i jednim vozilom, požar ugašen u 17:15h, intervencija je završena u 17:33h.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 10. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,10.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija u prometu na autuputu A1 oko čvora Pirovac, dojava zaprimljena u 21:32h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 7 vatrogasca i 2 vozilom, intervencija je završena u 22:06h.
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Zlarinu, dojava zaprimljena u 23:45h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin, s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 00:33h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Knina, dojava zaprimljena u 7:16h, na intervenciju su izišli DVD Knin, s 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je u tijeku.
 
 
 
                                                                                                        ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja