10.06.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 01. 08. 2022, 10:36h   

Požar otvorenog prostora na području Kruševa. Dojava je zaprimljena u 10:36h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Primošten, DVD Grebaštica, DVD Rogoznica, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Šibenik, DVD Zablaće i DVD Marina sa 31 vatrogascem i 11 vozila. U gašenju sudjeluju i zračne snage. Požar je lokaliziran u 16:24 na površini od 8 ha. Dogašavanje je u tijeku.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 01. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 31. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 8 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Biskupije, dojava je zaprimljena u 10:40h. Na intervenciju su izašli DVD Biskupija sa 3 vatrogasca i 2 vozilom. Požar je ugašen u 12:48h, površina 7000m2.
 
- požar prijevoznog sredstva na području Rogoznice, dojava je zaprimljena u 13:04h. Na intervenciju su izašli DVD Rogoznica sa šest vatrogasaca i jednim vozilom. Intervencija završena u 13:50h.
 
                                               
 
                            VATROGASNI ŽUPANIJSKI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 31. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 31. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 8 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 07:52h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 08:50h.
 
- požar otvorenog prostora na području Orlića, dojava je zaprimljena u 08:05h. Na intervenciju su izašli DVD Biskupija sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 08:53h.
 
- požar otvorenog prostora na području Markovca, dojava je zaprimljena u 08:22h. Na intervenciju su izašli DVD Knin sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 09:07h.
 
- požar električnog stupa na području Prukljana, dojava je zaprimljena u 10:59h. Na intervenciju su izašli DVD Skradin sa 4 vatrogasca i 2 vozila. Požar je ugašen u 12:06h.
 
- požar otvorenog prostora na području Pirovca, dojava je zaprimljena u 11:54h. Na intervenciju su izašli DVD Pirovac i DVD Tisno sa 13 vatrogasaca i 4 vozila. Požar je ugašen u 13:36h.
 
- požar otvorenog prostora na području Planjana, dojava je zaprimljena u 14:05h. Na intervenciju su izašli JVP Drniš, DVD-i Unešić, Drniš i Perković sa 11 vatrogasaca i 5 vozila, u pomoć su došle i zračne snage. Opožarena površina je 18ha. Požar je ugašen u 20:02h.  
 
- požar objekta u Solarisu. Dojava je zaprimljena u 20:06h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 2 vozila i 8 vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:54h. 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Vodica. Na intervenciju je izišla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 21:30h. 
 
                                                                                
                                      ŽUPANIJSKI  VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Subota, 30. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 30. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar smeća ma području Vodica, dojava je zaprimljena u 14:09h, na intervenciju su izišli DVD Vodcie s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 14:23h;
 
- požar otvorenog prostora na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 15:32h, na intervenciju su izišlki JVP Šibenik i DVD-i Šibenik, Zablaće i Brodarica-krapanj sa sedam vozila i osamnaest vatrogasaca, požar je ugaše u 15:44h;
 
- požar otvorenog prostora na području Bilica, dojava je zaprimljrna u 15:46h, na intervenciju su izišli DVD Bilice sa jednim vozilom i jednim vatrogascom, požar je ugašen 15:51h;
 
- požar otvorenog prostora na području Matasa, dojava je zaprimljena u 16:16, na intercvenciju su izišli JVP Knin ,DVD Knin DVD, Promina i Ophodnja Promina sa pet vozila i sedamnaest vatrogasaca, požar je ugašen u 21:00
 
- akcident u Šibeniku, dojava je zaprimljena a 22:11, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 23:00;
 
 
 
                                                                                
                                      ŽUPANIJSKI  VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 
 

  Prikaži na karti

 Subota, 30. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 30. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar smeća ma području Vodica, dojava je zaprimljena u 14:09h, na intervenciju su izišli DVD Vodcie s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 14:23h;
 
- požar otvorenog prostora na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 15:32h, na intervenciju su izišlki JVP Šibenik i DVD-i Šibenik, Zablaće i Brodarica-krapanj sa sedam vozila i osamnaest vatrogasaca, požar je ugaše u 15:44h;
 
- požar otvorenog prostora na području Bilica, dojava je zaprimljrna u 15:46h, na intervenciju su izišli DVD Bilice sa jednim vozilom i jednim vatrogascom, požar je ugašen 15:51h;
 
- požar otvorenog prostora na području Matasa, dojava je zaprimljena u 16:16, na intercvenciju su izišli JVP Knin ,DVD Knin DVD, Promina i Ophodnja Promina sa pet vozila i sedamnaest vatrogasaca, požar je ugašen u 21:00
 
- akcident u Šibeniku, dojava je zaprimljena a 22:11, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 23:00;
 
 
 
                                                                                
                                      ŽUPANIJSKI  VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 29. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 29. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Rasline, dojava je zaprimljena u 11:16h, na intervenciju su izišli DVD Zaton s tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 11:38h;
 
- požar otvorenog prostora na području Krtolina, dojava je zaprimljena u 11:33h, na intervenciju au izišli JVP Šibenik, DVD-i Šibenik, Perković, Zablaće, Brodarica-Krapanj, Grebaštica i Skradin s dvadeset četiri vatrogasca i osam vozila, u gašenju su sudjelovale i zračne snage, požar je ugašen u 18:39h, opožarena površina je 3,75ha;
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 18:23h, na intervencij su izišli JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 19:03h;
 
- požar otvorenog prostora na području Lađevaca, dojava je zaprimljena u 22:23h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen 23:24h, opožarena površina je 3m2;
 
- požar objekta na području Knina, dojava je zaprimljena u 23:44h, na intervenciju su izišli JVP Knin tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 00:36h.
 
 
                                                                                
                              ŽUPANIJSKI  VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 28. 07. 2022, 11:33h   

Požar otvorenog prostora na području Čvrljeva, dojava je zaprimljena u 11:33h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Perković, DVD Zablaće, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Grebaštica, DVD Skradin i DVD Bilice sa 24 vatrogasaca i 8 vozila. U požaru sudjeluju i zračne snage. Požar ugašen u 18:39h na površini od 3.7ha.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 28. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 28. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se xy vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Zatoglava, dojava je zaprimljena u 10:44h, na intervenciju su izišli DVD-i Rogoznica i Primošten s tri vozila i devet ljudi, požar je ugašen u 12:38h, opožarena površina je 7000m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Plavnoga, dojava je zaprimljena u 13:59h, na intervenciju su izišli DVD Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 15:19h, opožarena površina je 5000m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Braica, brdo Krtolin, dojava je zaprimljena u 14:05h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Šibenik, Zablaće, Perković, Brodarica, Bilice i Grebaštica s devet vozila i dvadeset šest vatrogasaca, u gašenju su sudjelovale i zračne snage, požar je lokaliziran u 20:30h, opožarena površina je 30ha ;
 
- požar otvorenog prostora na području Strmice, dojava je zaprimljena u 14:28, na intervenciju su izišli JVP Knin s jednim vozilom i tri vatroagsca, požar je ugašen u 14:57h, opožarena površina je 100m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Dubrave, dojava je zaprimljena u 15:48h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD-i Zaton, Skradin, Grebaštica, Zablaće i Šibenik s sedam vozila i dvadeset dva vatrogasca, opožarena površina je 2800m2, požar je ugašen u 17:43h;
 
- tehnička intervencija u prometu na području Vodica, dojava je zaprimljena u 15:51h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 16:25h.
 
- požar otvorenog prostora na području Zlarina, dojava je zaprimljena u 17:13h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin s dva vozila i trinaest vatrogasaca, požar je ugašen u 18:45h, opožarena površina je 20m2;                                                                                                                                                        
                                                                                                                                     
- požar otvorenog prostora na području Martinske, dojava je zaprimljena u 17:17h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Vodice Šibenik, Tisno i Bilice s pet vozila i dvanaest vatrogasaca, požar je ugašen u 19:25h, opožarena površina je 2500m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Martinske, uvala Čapljine, dojava je zaprimljena u 17:17h, na intervenciju su izišli JVP Vodice i DVD Bilice s dva vozila i osam vatrogasaca, požar je ugašen u 20:03h, opožarena površina je 7500m2; 
 
- požar otvorenog prostora na području Prukljana, dojava je zaprimljena u 17:59h, na intervenciju su izišli DVD-i Dubravice, Skradin i ŽVZ s pet vozila i osam vatrogasaca, intervencija je u tijeku;
 
- požar prijevoznog sredstva na D8, prema Vodicama, dojava je zaprimljena u 18:27h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca, požar je ugašen u 19:02h;
 
- tehnička intervencija u prometu na području Drniša, dojava je zaprimljena u 19:08h, na intervenciju su izišli JVP Vodice i DVD Bilice s dva vozila i osam vatrogasaca, intervencija je završena u 20:06h;
 
- požar otvorenog prostora na području Primoštena, dojava je zaprimljena u 19:01h, na intervenciju su izišli DVD-i Primošten, Rogoznica i Grebaštica s tri vozila i devet vatrogasaca, požar je ugašen u 20:15h, opožarena površina je 10m2.
 
- požar električnog stupa na području Kistanja, dojava je zaprimljena u 21:38h. Na intervenciju su izašli DVD Kistanje sa dva vatrogasca i jednim vozilom. Požar je ugašen u 22:48h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                ŽUPANIJSKI  VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 28. 07. 2022, 06:44h   

Požar otvorenog prostora na području Prukljana, dojava je zaprimljena u 06:33h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DIP Šibenik sa 18 vatrogasaca i 6 vozila. U požaru sudjeluju i zračne snage. Požar je lokaliziran u 09:03h na površini od 3.75ha. Požar je ugašen u 13:22h.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 27. 07. 2022, 14:15h   

U 14:05h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Braica, brdo Krtolin, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Šibenik, Zablaće, Perković, Brodarica, Bilice i Grebaštica s devet vozila i dvadeset šest vatrogasaca.U pomoć su pozvane i zračne snage. Požar je lokaliziran u 20:30h, opožarena površina je 30ha. Intervencija je u tijeku.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja