13.06.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Utorak, 08. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,8.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar objekta na području Šibenika, dojava zaprimljena u 6:01h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 7:12h.
 
 
 
 
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 07. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,7.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Rogoznice, dojava je zaprimljena u 12:41h. Na intervenciju su izašli DVD Rogoznica sa 1 vatrogascom i 1 vozilom. Intervencija je završena u 12:57h.
 
- požar objekta na području Murtera, dojava zaprimljena u 17:04h. Na intervenciju su izašli DVD Murter i JVP Vodice sa 11 vatrogasaca i 4 vozila. Požar je ugašen u 18:30h.
 
- požar prijevoznog vozila na području otoka Žut, dojava zaprimljena u 19:36h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik i VZ Šibensko-kninske županije sa 6 vatrogasaca i 2 vozilom. Požar je ugašen u 22:30h.
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 06. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,6.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 8 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 07:24h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 5 vatrogasca sa 1 vozilom, intervencija je završena u 8:27h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 08:28h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 5 vatrogasca sa 1 vozilom, intervencija je završena u 8:48h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Knina, dojava zaprimljena u 09:02h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 9:36h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Knina, dojava zaprimljena u 10:00h, na intervenciju su izišli DVD Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 10:45h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Knina, dojava zaprimljena u 10:01h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 10:08h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Knina, dojava zaprimljena u 11:00h, na intervenciju su izišli DVD Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 12:01h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Žirja, dojava zaprimljena u 11:14h, na intervenciju su izišli DVD Žirje sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 11:34h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Primoštena, dojava zaprimljena u 11:43h, na intervenciju su izišli DVD Primošten sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 12:31h.
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Subota, 05. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,5.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 8 vatrogasni događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija u prometu na području Tisna, dojava je zaprimljena u 10:31h, na intervenciju su izišli DVD Tisno sa 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija je završena u 11:01h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Tepljuha, dojava je zaprimljena u 13:12h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 3 vatrogasca i 2 vozila, intervencija je završena u 13:26h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Knina, dojava je zaprimljena u 15:32h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Knin sa 8 vatrogasaca i 2 vozila, požar je ugašen u 16:15h.         .
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Zatonu , dojava je zaprimljena u 17:38h, na intervenciju su izišli DVD Zaton s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 17:57h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Dubravica, dojava zaprimljena u 23:17h, na intervenciju su izišli DVD Dubravice sa 7 vatrogasaca i 3 vozila, opožarena površina 2100m2, požar je ugašen u 0:13h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Primoštena, dojava zaprimljena u 0:48h, na intervenciju su izišli DVD Primošten sa 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija završena u 02:23h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Knina, dojava zaprimljena u 01:39h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 03:13h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Knina, dojava zaprimljena u 06:34h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 06:55h.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 04. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,4.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:¸
 
 
-požar prijevoznog sredstva na području Knina, dojava je zaprimljena u 13:06h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 13:37h.
 
-požar otvorenog prostora na području Pilića, dojava zaprimljena u 21:45h. Na intervenciju su izišli DVD Unešić sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 22:29h.
 
-tehnička intervencija u prometu na području Murtera, dojava zaprimljena u 3:29h. Na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 4:48h.
 
 
 
 
 
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 03. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,3.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 5 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:¸
 
- požar kontjenera za smeće na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 09:43h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 9:52h.
 
- požar otvorenog prostora na području Bratiškovaca, dojava zaprimljena u 13:41h. Na intervenciju su izašli DVD Dubravice, DVD Skradin, DVD Kistanje sa 3 vozila i 10 vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:12h.
 
- požar električnog stupa na području Gornjih Burića, dojava zaprimljena u 16:11h. Na intervenciju su izašli DVD Unešić sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 16:40h.
 
- požar prjievoznog sredstva na području Dubrave, dojava zaprimljena u 17:46h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 18:15h.
 
- požar otvorenog prostora na području Vrljačeve drage, dojava zaprimljena u 19:02h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Brodarica-Krapanj sa 3 vozila i 9 vatrogasaca. Požar je ugašen u 20:59h.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Utorak, 01. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,1.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
-požar otvorenog prostora na području Ružića, dojava zaprimljena u 23:34h, na intervenciju su  izašli JVP Drniš i DVD Ružić sa 5 vatrogasaca i 2 vozila, opožarena površina iznosi 25m2,  požar ugašen u 0:04h.
 
-požar otvorenog prostora na području Knina, dojava zaprimljena u 0:56h, na intervenciju su izašli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, opožarena površina iznosi 1m2, požar ugašen 01:11h.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 31. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,31.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 2 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
-tehnička intervencija inervencija ispumpavanja na području Skradina, dojava zaprimljena u 13:03h, na intervenciju izišli DVD Skradin sa 7 vatrogasca i 2 vozilom, intervencija završena u 13:53h.
 
-tehnička intervencija na objektu u Kninu, dojava zaprimljena u 14:48h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 15:57h.
 
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Subota, 29. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,28.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se tri vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija na objektu na području Zatona, dojava zaprimljena u 07:42h, na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 8:25h;
 
- tehnička intervencija u prometu na području Dubrave, dojava zaprimljena u 12:48h, na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 7 vatrogasca i 2 vozila, intervencija je završena u 13:08h;
 
- požar prijevoznog sredstva na području Pirovca, dojava zaprimljena u 17:07h, na intervenciju su izašli DVD Pirovac, JVP Vodice i DVD Tisno s 8 vatrogasca i 4 vozila, požar je lokaliziran u 18:24h, požar je ugašen u 18:58h.
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Petak, 28. 07. 2023, 07:30h   

Šibenik,28.srpnja 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet  vatrogasni događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Sapina Doca, dojava zaprimljena u 09:33h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica, DVD Primošten, DVD Grebaštica, DVD Zablaće, DVD Brodarica i JVP Šibenik sa 24 vatrogasca i 9 vozila, požar je lokaliziran u 10:54, opožarena površina je 5000m2, požar je ugašen u 13:52h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Kruševa, dojava zaprimljena u 09:46h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 10:52h.
 
- tehnička intervencija na objektu u Murteru, dojava je zaprimljena u 10:46h, na intervenciju su izišli DVD Tisno sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 11:16h.
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Jezerima, dojava je zaprimljena u 11:16h, na intervenciju su izišli DVD Tisno sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 11:47h. 
 
- požar otvorenog prostora na području Knina predio Vrpolje kod Knina, dojava zaprimljena u 21:09h, na intervenciju izašli JVP Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, opožarena površina 0,5ha, požar ugašen u 21:47h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR   

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja