10.06.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Petak, 26. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 26. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Đevrsaka, dojava je zaprimljena u 20:53h, na intervenciju su izišli DVD Kistanje s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 23:02h.
 
 
 
                                      ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 
 
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 25. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 25. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Drniša, dojava je zaprimljena u 19:18h, na intervenciju su izišli JVP Drniš i Ophodnja Promina s dva vozila i šest vatrogasaca, opožarena površina je 25m2, požar je ugašen u 19:37h;
 
- požar otvorenog prostora na području Ivoševaca, predio Tišme, dojava je zaprimljena u 19:19h, na intervenciju su izišli DVD-i Ervenik i Kistanje s dva vozila i šest vatrogasaca, opožarena površina je 3500m2, požar je ugašen u 20:16h;
 
- požar otvorenog prostora na području Radučića, predio Šimprage, dojava je zaprimljena u 22:57h, na intervneciju su izišli JVP Knin i DVD Ervenik sa pet vatrogasaca i dva vozila, opožarena povšina je 2ha, požar je ugašen u 06:54h.
 
 
 
 
                                      ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 24. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 24. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
- Požar otvorenog prostora na području Danilo Kraljica. Dojava je zaprimljena u 15:00h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Zablaće, DVD Brodarica-Krapanj i DVD Perković sa 19 vatrogasca i 6 vozilom. Požar je ugašen u 15:38h, opožarena površina je 30m2.
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 22. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 22. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 14:32h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca, intervencija je završena u 15:02h;
 
 
                        ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 
 
 
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 21. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 21. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
 
- požar otvorenog prostora na području Sovlja, dojava je zaprimljena u 12:57h, na intervenciju su izišli JVP Vodice, DVD-i: Vodice, Tisno i Pirovac s četiri vozila i dvanaest vatrogasaca, požar je ugašen u 15:54h, opožarena površina je 150m2;
 
- tehnička intervencija ispumpavanja u Skradinu, dojava je zaprimljena u 15:51h, na intervenciju su izišli DVD Skradin s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 16:38h;
 
- požar prijevoznog sredstva na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 19:28h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca, požar je ugašen u 19:41h.

  Prikaži na karti

 Subota, 20. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 20. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 7 vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
 
- požar otvorenog prostora na području otoka Kakna, dojava je zaprimljena u 07:52h. Na intervenciju su izašli DVD Zlarin, DVD Kaprije, ECO brod sa 14 vatrogasaca i 2 vozila. Požar je ugašen u 12:07h, površina 1000m2.  
 
- tehnička intervencija  spašavanja ljudi i životinja na podučju otoka Zlarina, dojava je zaprimljena u 08:56h. Na intervenciju su izašli DVD Zlarin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 09:47h.
 
- požar otvorenog prostora na području Kvanja, dojava je zaprimljena u 09:28h.  Na intervneciju su izašil JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Zablaće , DVD Brodarica-Krapanj sa 14 vatrogasaca i 4 vozila. Požar je ugašen u 09:44h na površini od 2m2.
 
- požar otvorenog protora na području južnog Velebita, predio Kočević. Dojava je zaprimljena u 14:03h, na intervenciju su izašli DVD Ervenik, DVD Kistanje, DVD Knin sa 10 vatrogasaca i 3 vozila. U gašenju sudjeluju i zračne snage. Požar je ugašen u 21:17h. Opožarena površina je 20ha.
 
- požar otvorenog prostora na području otoka Kakna, dojava je zaprimljena u 15:24h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik, DVD Kaprije, DVD Zlarin, ECO brod sa 14 vatrogasaca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 21:05h.
 
- Tehnička intervencija u prometu na području Kravlje drage, dojava je zaprimljena u 15:26h. Na intervneciju su izašli JVP Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 17:25h.
 
- Tehnička intervencija na objektu. Dojava je zaprimljena u 02:52h. Na intervenciju je izišla JVP Vodice sa 3  vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 03.41h.
                                             
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 19. 08. 2022, 07:30h   

- požar otvorenog prostora na području Ružića, dojava je zaprimljena u 02:00h, na intervenciju izišli 8 vozila i 21 vatrogasca, požar je lokaliziran u 6:13h, opožarena površina je 30ha. Požar ugašen u 09:58h.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 18. 08. 2022, 21:35h   

Zaprimljena dojava požara otvorenog prostora u Donjem Polju predio Šišare. Dojava zaprimljena u 20:45h. Na intervenciju su izišli 8 vozila i 22 vatrogasca. Požar je lokaliziran u 21:32h. Požar ugašen u 23:10h.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 18. 08. 2022, 07:35h   

Požar koji je izbio 16.07. u 15:17h. u Vrpolju kraj Šibenika, usljed jačanja vjetra aktivirao se 17.08  u 13:04h, te su poslane dodatne vatrogasne snage kao i pomoć dvaju kanadera koji su stigli u 14:14h. a napustili požarište u 15:22h. Požar je lokaliziran 17.08. u 19:40h, ukupna opožarena površina iznosi 103ha. Požar ugašen u 11:00h.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 18. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 18. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
 
- tehnička intervencija u prometu na autocesti A1, 297.km, dojava je zaprimljena u 12:29h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca, intervencija je završena u 13:36h;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Rupa, na intervenciju su izišli DVD Dubravice s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 15:35h;
 
- požar otvorenog prostora na otoku Kaknu, dojava je zaprimljena u 19:55h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin s jednim vozilom i osam vatrogasaca, požar je ugašen u 23:05h, opožarena površina je 100m².
 
                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja