25.05.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Subota, 19. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,19.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Knina, dojava zaprimljena u 13:48h. Na intervenciju su izašli JVP Knin sa 7 vatrogasaca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 14:03h na povšini od 300m2.
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Petak, 18. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,18.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 7 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar objekta na području Šibenika, dojava zaprimljena u 8:10h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 8:32h.
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Šibenika, dojava zaprimljena u 10:23h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 11:01h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Knina, dojava zaprimljena u 16:28h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 16:43h.
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Zlarinu, dojava zaprimljena u 17:30h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin sa 5 vatrogasca i 1 vozilom,  intervencija je završena u 18:00h.
 
- požar otvorenog prostora na području Drniša, dojava zaprimljena u 18:12h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 18:36h na površini od 4000m2.
 
- požar objekta na području Šibenika, dojava zaprimljena u 21:29h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 21:45h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Vodica, dojava zaprimljena u 1:20h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 1:37h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 17. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,17.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Vodica, dojava zaprimljena u 16:08h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 16:19h.
 
 
- tehnička intervencija na objektu na području Knina, dojava zaprimljena u 16:42h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 17:15h.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Srijeda, 16. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,16.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar smeća na području Donjeg Vinova, dojava zaprimljena u 8:39h, na intervenciju izašli DVD Unešić sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 9:39h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Ervenika, dojava zaprimljena u 14:31h, na intervenciju su izišli DVD Ervenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, opožarena površina 1400m2, požar je ugašen u 16:48h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 17:44h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 18:11h.
 
- tehnička intervencija ispumpavanja na području Prvić Šepurine, dojava zaprimljena u 21:02h. Na intervenciju su izišli DVD Prvić sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 22:28h.
 
- požar prijevoznog sredstva na području Šibenika, dojava zaprimljena u 23:20h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 7 vatrogasaca i 2 vozila, požar ugašen u 23:58h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    

  Prikaži na karti

 Utorak, 15. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,15.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar smeća na području Moseća, dojava zaprimljena u 15:05h, na intervenciju su izišli DVD Ružić sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen 19:59h;
 
- požar otvorenoga prostora na području Drinovaca, dojava zaprimljena u 15:10h, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD Drniš i Ophodnja Promina sa 10 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 15:37h na površini od 900m2;
 
- tehnička intervencija u prometu na području Vodica, dojava zaprimljena u 18:36h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 5 vatrogasaca i 2 vozila. Intervencija je završena u 19:43h;
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Knina, dojava zaprimljena u 22:09h, na intervenciju su izišli JVP Knin s 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 23:09h.
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 14. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,14.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Pađana, dojava je zaprimljena u 9:17h, na intervenciju su izišli DVD Ervenik i DVD Knin sa 9 vatrogasca i 2 vozila, požar je ugašen u 11:14h.
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Zlarina, dojava je zaprimljena u 15:34h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 16:36h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 13. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,13.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 5 vatrogasni događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Riđana, dojava je zaprimljena u 9:08h, na intervenciju su izišli DVD Biskupija sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 9:18h.
 
- požar na otvorenom prostoru na A1 kod 336km, dojava je zaprimljena u 12:11h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Perković sa 5 vatrogasca i 2 vozila, požar je ugašen u 12:48h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 16:26h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 16:47h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenik, dojava je zaprimljena u 19:22, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 19:41h.
 
- tehnička intervencija na objetu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 20:50h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 21:07h.
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Petak, 11. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,11.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 4 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na podrućju Zlarina, dojava zaprimljena u 8:57h. Na intervenciju su izašli DVD Zlarin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 9:47h. 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Orlića, dojava zaprimljena u 12:45h. Na intervenciju su izašli JVP Knin i DVD Biskupija sa 5 vatrogasaca i 2 vozila. Intervencija je završena u 13:44h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Dubravica, dojava zaprimljena u 19:28h. Na intervenciju su izašli DVD Dubravice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 21:05h.
 
- požar objekta na području Knina, dojava zaprimljena u 2:39h. Na intervenciju su izašli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 6:17h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 10. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,10.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 4 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Kistanja, dojava je zaprimljena u 16:42h, na intervenciju su izašli DVD Sveti Juraj-Kistanje sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 17:09h.
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Kaprija, dojava je zaprimljena u 19:03h , na intervenciju su izašli DVD Kaprije sa 3 vatrogasca, intervencija je završena u 19:20h.
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Siverić, dojava je zaprimljena u 20:11h, na intervenciju su izašli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 20:41h.
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Očestovo, dojava je zaprimljena u 20:13h, na intervenciju su izašli JVP Knin i DVD Ervenik sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 21:09h.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 09. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,9.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Drnišu, dojava je zaprimljena u 8:01h, na intervenciju su izašli JVP Drniš sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 09:34h.
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Nevest, dojava je zaprimljena u 9:26h, na intervenciju su izašli DVD Unešić i DVD Drniš sa 4 vatrogasca i 2 vozila, požar je ugašen u 10:03h.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR   

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja