10.06.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Utorak, 06. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 06. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- Tehnička intervencija objekta na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 11:50h. Na intervenciju su zašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilm. Intervnecija je završena u 12:22h.
 
- Požar prijevoznog sredstva na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 13:11h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena 13:28h.  
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 05. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 05. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
  
 
- Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Kninu, dojava je zaprimljena u 14:10h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 14:17h. 
 
- Tehnička intervencija na objektu u Drinovcima, dojava je zaprimljena u 03:00h. Na intervenciju je izišla JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završila u 04:42h.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 04. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 4. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se četiri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar prijevoznog sredstva u Tisnom. Dojava je zaprimljena u 09:19h, na intervenciju su izišli JVP Vodice i DVD Tisno sa 8 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 09:33h.
 
-požar otvorenog prostora u Krnetama. Dojava je zaprimljena u 10:57h, na intervenciju je izašao DVD Sveti Juraj Kistanje sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 12:54h, a opožarena površina je 100m2.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 12:09h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 1 vozilom i 4 vatrogasca, intervencija je završena u 12:35h.
 
- požar smeća Mirlović Polje. Dojava je zaprimljena u 12:15h. Na intervenciju je izašao DVD Ružić sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 12:43h.
 
 
 
 
 
 
                                                                   ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Subota, 03. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 3. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na objektu, na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 14:08h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 14:33h;
 
- tehnička intervencija na objektu, na području Knina, dojava je zaprimljena u 23:00h, na intervenciju su izišli JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 23:39.
 
 
 
 
 
 
                                                                       ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 02. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 2. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Crivca, dojava je zaprimljena u 15:03h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s dva vozila i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 16:05h;
 
- tehnička intervencija u prometu na području Primoštena, dojava je zaprimljena u 19:01h, na intervenciju su izašli DVD Primošten s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 19:11h.                  
 
- tehnička intervnecija na objektu, na području Parčića. Dojava je zaprimljena u 22:07h, a na intervenciju su izašli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 22:57h. 
 
 
                                                                       ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 01. 09. 2022, 07:00h   

Šibenik, 1. rujan 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- U 08:51h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Kninskog Vrpolja. Na intervneciju su izašli DVD Knin sa 5 vatrogasaca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 09:02h.
 
- požar otvorenog prostora na području Bobodola. Dojava je zaprimljena u 15:00h. Na intervneciju su izašli DVD Biskupija,DVD Promina i ophodnja Promina sa 8 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 16:26h. Opožarena površina je 200m2.
 
- požar otvorenog prostora na području Radonića, zaseok Koloperi. Dojava je zaprimljena u 23:12h, na intervenciju je izišla JVP Drniš sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 01:05h. Opožarena površina je 300m2.
 
 
                         
 
                                                                       ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Srijeda, 31. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 31. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Uništa, dojava je zaprimljena 29.08. u 13:30h, na intervenciju su izišli JVP Knin, DVD-i Knin i  Kijevo s 11 vatrogasaca i 3 vozila, u gašenju su sudjelovale zračne snage. Požar je ugašen u 16:01h na površini od 16ha.
 
- požar smeća u Vodicama, dojava je zaprimljena u 12:37h. Na intervenciju je izišla JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 13:27h.
 
 
                         
 
                                                                       ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Utorak, 30. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 30. kolovoza 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se sedam vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Uništa, dojava je zaprimljena u 13:30h, na intervenciju su izišli JVP Knin, DVD-i Knin i  Kijevo s tri vozila i jedanaest vatrogasaca, požar je lokaliziran u 19:47h, opožarena površina je 16ha;
 
- požar otvorenog prostora na području Podumaka, dojava je zaprimljena u 15:37h, na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Unešić s dva vozila i šest vatrogasaca, požar je ugašen u 16:33h, opožarena površina je 5000m²;
 
- požar otvorenog prostora na području Bićina, dojava je zaprimljena u 16:28h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Skradin i Dubravice s četiri vozila i trinaest vatrogasaca, požar je ugašen u 18:18h;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Žitnića, dojava je zaprimljena u 16:50h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 18:59h;
 
- požar otvorenog prostora na području Žažvića, dojava je zaprimljena u 16:51h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Skradin i Dubravice s tri vozila i devet vatrogasaca, požar je ugašen u 18:18h;
 
- tehnička intervencija u prometu na A1, dojava je zaprimljena u 16:59h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca, intervencija je završena u 17:33h;
 
- požar otvorenog prostora na području Lozovca, dojava je zaprimljena u 17:07h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Šibenik i Bilice s četiri vozila i jedanaest vatrogasaca, požar je ugašen u 19:18h, opožarena površina je 1500m².
 
 
   
 
                  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 29. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 29. kolovoza 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar prijevoznog sredstva na području Donjeg Vinova, zaseok Borzići, dojava je zaprimljena u 16:43h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s dva vozila i pet vatrogasaca, intervencija je završena u 17:14h.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 28. 08. 2022, 07:30h   

Šibenik, 28. kolovoza 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2  vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar prijevoznog sredstva na području Biskupije. Dojava je zaprimljena u 9:28h. Na intervenciju je izašao JVP Knin i DVD Biskupija sa 6 vatrogasaca i 2 vozila. Požar je ugašen u 10:18h.
 
- tehnička intervencija na objektu. Dojava je zaprimljena u 03:35h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 5 vatrogasaca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 04:06h.
 

 

                                                                                                              ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja