23.03.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Četvrtak, 15. 09. 2022, 07:15h   

Šibenik, 15. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar smeća na području Unešića, dojava je zaprimljena u 13:48h, na intervenciju su izišli DVD Unešić s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 14:15h.
 
 
 
                                         ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 14. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 14. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar prijevoznog sredstva na području Skradina, dojava je zaprimljena u 13:32h, na intervenciju su izišli DVD Skradin i JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca, požar je ugašen u 14:07h;
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Žirju, dojava je zaprimljena u 17:40h, na intervenciju su izišli DVD Žirje s pet vatrogasca, intervencija je završena u 19:16h.
 
 
 
 
                                                               ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Utorak, 13. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 13. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
-požar otvorenog prostora na području Dobropoljaca, Zadarska županija. Dojava je zaprimljena u 14:05h. Na intervenciju su izišli DVD Kistanje sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 15:08h. Opožarena površina je 25000m2.
 
-požar otvorenog prostora na području Jukića, Razvođe, dojava je zaprimljena u 18:23h. Na intervenciju su izišli DVD Drniš, DVD Ophodnja Promina i JVP Drniš sa 9 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 18:58h. Opožarena površina je 600m2.
 
 
 
                                                               ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 12. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 11. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Vrpolja, dojava je zaprimljena u 7:32h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 08:25h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Knina, dojava je zaprimljena u 12:53h. Na intervenciju su izišli JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 13:13h.
 
 
 
                                                               ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 11. 09. 2022, 07:15h   

Šibenik, 11. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Jadrtovca, dojava je zaprimljena u 12:08h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s četiri vozila i sedam vatrogasaca, intervencija je završena u 12:38h;
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Prviću, dojava je zaprimljena u 12:25h, na intervenciju su izišli DVD Prvić-Šepurine s pet vatrogasaca, intervencija je završena u 13:35h.
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Subota, 10. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 10. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se  5 vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Biskupije, dojava je zaprimljena u 8:52h, na intervenciju su izišli DVD Biskupija s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 12:00h;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Biovičinog Sela, dojava je zaprimljena u 9:15h, na intervenciju su izišli DVD Sveti Juraj Kistanje s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 10:09h;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Čenića, dojava je zaprimljena u 12:41, na intervenciju su izišli DVD Biskupija s jednim vozilom i tri vatrogaca, intervencija je završena u 14:09h;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Otavice, dojava je zaprimljena u 12:48h, na intervenciju su izišli DVD Ružić s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 13:31h;
 
- požar otvorenog prostora na području Lozovca, dojava je zaprimljena u 16:42h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Skradin s dva vozilai šest vatrogasaca, požar je ugašen u 17:16h.
 
 
                                                                                                    ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 09. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 09. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
-tehnička intervencija ispumpavanja u Kninu, dojava je zaprimljena u 00:37h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 03:20h.
 
-tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Oklaja, dojava je zaprimljena u 01:37h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 02:16h.
 
-tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Gradca , dojava je zaprimljena u 03:10h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 03:32h.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 08. 09. 2022, 12:32h   

Požar otvorenog prostora na području Lozovca, zaseok Milkovići. Dojava je zaprimljena u 12:32h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik, IVP Šibenik, DVD-ovi Šibenik, Zablaće, Skradin, Brodarica sa 40 vatrogasaca sa 13 vozila. U požaru sudjeluju i zračne snage. Požar je lokaliziran u 14:29h. Požar je ugašen u 17:20h na površini od 3ha.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 08. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 08. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar smeća na području  Velušića, dojava je zaprimljena u 08:46h, na intervenciju su izišli DVD Drniš i DVD Ophodnja Promina s dva vozila i šest vatrogasca, požar je ugašen u 09:30h, opožarena površina je 25m2.
 
- požar smeća na području  Pirovca, dojava je zaprimljena u 14:51h, na intervenciju je izašao DVD Pirovac s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen u 15:01h.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 07. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 07. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi na području Ražnja, dojava je zaprimljena 8:51h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena 10:03h;
 
- tehnička intervencija na objektu u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 10:54h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 11:35h;
 
- požar otvorenog prostora na području Čiste Male, dojava je zaprimljena u 22:32h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s dva vozila i četiri vatrogasca, požar je ugašen u 00:01, opožarena površina je 600m².
 
 
 
 
 
                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja