13.04.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

U 07:53h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području  Bribirskih mostina.

Na intervenciju su izišli DVD Dubravice i DVD Skradin s ukupno šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.

Intervencija u tijeku.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Šibenik, 8. kolovoza 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

- požar otvorenog prostora na području Brištana, izgorena površina je 8ha, požar je lokaliziran u 18:24h a ugašen u   . Na intervenciju su izišli JVP Drniš,DVD Drniš,Ophodnja Promina,Dvd Promina s dvadeset devet vatrogasaca i deset vozila
- požar otvorenog prostora na području Kninu, izgorena površina je 100 m2, požar je ugašen u 16:32h. Na intervenciju je izišao DVD Knin s šest vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

OBILJEŽAVANJE DANA SV. FLORIJANA
Dana 3.svibnja obilježit ćemo dan  Sv.Florijana nebeskog zaštitnika vatrogasaca
Program
- 9.30 sati gradsko groblje Kvanj polaganje vijenca  centralni križ
- 10.15 sati Vatrogasna zajednica Šibensko kninske županije Ivana Meštrovića 11 d Šibenik dodjela radio komunikacijske opreme iz EU projekta Interreg Italy - Croatia FIRESPILL
- prigodno druženje
Molimo medije da poprate navedena događanja
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Šibenik, 26. lipnja 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se  vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Karalića, dojava je zaprimljena u 15:39, na intervenciju su izišli JVP Drniš i Ophodnja Promina s dva vozila i šest vatrogasaca, požar je ugašen u 17:08h, opožarena površina iznosi 5ha;
 
- požar prijevoznog sredstva na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 16:49h, na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca, požar je ugašen u 17:12h;
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 18:58h, na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 19:36h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

 
Šibenik, 9. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 - požar otvorenog prostora na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 7:19h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s tri vozila i devet vatrogasaca, požar je ugašen u 8:05, opožarena površina je 200m²;
 
 - požar otvorenog prostora na području Vrbnika,dojava je zaprimljena u 22:16h, na intervenciju su izišli JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 22:28h, opožarena površina je 25m².
 
 - požar otvorenog prostora na području Ključa, dojava je zaprimljena u 7:05h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je u tijeku.
 
                                              
 
                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR                   

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Šibenik, 21. kolovoza 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo;
 
 
- požar otvorenog prostora na području Sovlja, dojava je zaprimljena u 12:57h, na intervenciju su izišli JVP Vodice, DVD-i: Vodice, Tisno i Pirovac s četiri vozila i dvanaest vatrogasaca, požar je ugašen u 15:54h, opožarena površina je 150m2;
 
- tehnička intervencija ispumpavanja u Skradinu, dojava je zaprimljena u 15:51h, na intervenciju su izišli DVD Skradin s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 16:38h;
 
- požar prijevoznog sredstva na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 19:28h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca, požar je ugašen u 19:41h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Šibenik, 20. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Bajanima, dojava je zaprimljena u 9:19h, na intervenciju su izišli DVD Kijevo sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena  10:12h
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Šibenik, 20. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se  vatrogasni događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar objekta na području Šibenika, dojava zaprimljena u 13:43h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 10 vatrogasaca i 3 vozila, požar ugašen u 14:06h.
 
- akcident na području Pavasovića, dojava zaprimljena u 14:20h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Skradin sa 7 vatrogasaca i 3 vozila, intervencija završena u 15:05 h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Danila, dojava zaprimljena u 17:42h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Zablaće sa 9 vatrogasaca i 3 vozila, požar ugašen u 18:23h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Strmice, dojava zaprimljena u 19:50h, na intervnciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 20:43h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 20:22h, na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 20:58h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja