10.06.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 26. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 26. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 9:54h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 10:20h;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Primoštena, dojava je zaprimljena u 16:16
 
 
 
 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 25. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 24. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Podorljaka, dojava je zaprimljena u 10:42h, na intervenciju su izašli DVD Rogoznica sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 13:05h.
 
- požar otvorenog prostora na području Sedramića, dojava je zaprimljena u 18:00h, na intervneciju su izašli DVD Unešić sa 2 vatrogsca i 1 vozilom, požar je ugašen u 18:24h na površini od 25m2.
 
- požar otvorenog prostora na području Dubrave, dojava je zapromljena u 7:10h,na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je u tijeku 
 
 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Subota, 24. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 24. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaa, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Vodica, dojava je zaprimljena u 9:10h, na intervenciju su izišli DVD Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je u tijeku;
 
- požar otvorenog prostora na području Potkonja, dojava je zaprimljena u 13:07h, na intervenciju su izišli DVD Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 13:59h.
 
 
 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Petak, 23. 09. 2022, 07:25h   

Šibenik, 23. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Čavoglava, dojava je zaprimljena u 11:16h, na intervenciju su izišli DVD Ružić s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 11:38h.
 
 
 
 
 
                                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 22. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 22. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Prvić Šepurine, dojava je zaprimljena u 11:47h, na intervenciju su izišli DVD-i Prvić i Zlarin sa šesnaest vatrogasaca i dva vozila, požar je ugašen u 13:33h, opožarena površina iznosi 450m2;
 
- Požar prijevoznog sredstva na području Potkonja, dojava zaprimljena u 22:57h. Na intervenciju su izašli JVP Knin sa dva vatrogasca i jednim vozilom. Požar je ugašen u 23:29h.
 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 21. 09. 2022, 11:47h   

U 11:47h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Prvić Šepurine, na intervenciju su izišli DVD-i Prvić i Zlarin sa šesnaest vatrogasaca i dva vozila, požar je lokaliziran u 12:30 a ugašen u 13:33h, opožarena površina iznosi 450m².

  Prikaži na karti

 Srijeda, 21. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 21. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Betine, dojava je zaprimjlena u 17:49h. Na intervenciju su izašli DVD Tisno sa 8 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 18:37h, opožarena površina je 900m2.
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Utorak, 20. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 20. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Bajanima, dojava je zaprimljena u 9:19h, na intervenciju su izišli DVD Kijevo sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena  10:12h
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 18. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 18. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 12:21h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s tri vozila i sedan vatrogasca, intervencija je završena u 14:06h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Tisnog, dojava je zaprimljena u 12:40h, na intervenciju su izišli DVD Tisno s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 13:30h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Skradina, dojava je zaprimljena u 18:04h, na intervenciju su izišli DVD Skradin s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 18:20h.
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Subota, 17. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 17. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 7 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Zlarinu, dojava je zaprimljena u 9:31h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 10:15h;
 
- tehnička intervencija na objektu u Rogoznici, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 9:53h;
 
- požar električnog stupa na Prviću, dojava je zaprimljena u 10:11h, na intervenciju su izišli DVD Prvić sa šest vatrogasaca, intervencija je završena u 10:40h;
                                                              
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Primoštenu, dojava je zaprimljena u 15:27h, na intervenciju su izišli DVD Primošten s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 16:19h;
 
-tehnička intervencija ispumpavanja u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 19:55h, na intrvenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 22:02h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Vodicama, dojava je zaprimljena u 20:31h. Na intervenciju je izišla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija je završena u 20:51h.
                                                
- požar objekta u Primoštenu, dojava je zaprimljena u 04:54h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Primošten sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Požar je ugašen u 08:02h.
                       
-tehnička intervencija ispumpavanja u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 07:30h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 8:43h.
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja