25.05.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Petak, 15. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 15. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Danila Birnja , dojava je zaprimljena u 14:56h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD  Šibenik i DVD Bilice s 12 vatrogasca i 4 vozila, opožarena površina je 5000m2, požar je ugašen u 15:51h;
 
 
 
 
                                                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 14. 09. 2023, 07:00h   

Šibenik, 14. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Biskupije , dojava je zaprimljena u 18:13h, na intervenciju su izišli DVD Biskupija s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 18:26h;
 
- požar na otvorenom prostoru na području Knina , dojava je zaprimljena u 18:58h, na intervenciju su izišli JVP Knin s pet vatrogasaca i jednim vozilom, požar je ugašen u 19:19h;
 
- požar na otvorenom prostoru na području Kistanja , dojava je zaprimljena u 19:15h, na intervenciju su izišli DVD Sveti Juraj-Kistanje s tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 19:37h.
 
 
 
                                                          ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 
 
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 13. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 13. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se šest vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 10:33h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 10:50h;
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 19:12h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa četiri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena 19:35h;
 
- požar otvorenog prostora na području Gornjih Utora, dojava je zaprimljena u 19:20h, na intervenciju su izišli DVD Unešić sa dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 19:52h.
 
- Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Šibenika, dojava zaprimljena u 19:15h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija završena u 19:45h.
 
- požar objekta na području Kanjana, dojava zaprimljena u 19:48h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa tri vatrogasca i jednim vozilom, požar ugašen u 20:25h.
 
- požar otvorenog prostora na području Šimića vrelo, na intervenciju su izišli DVD Knin sa tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 20:47h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 13. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 13. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se  vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 10:33h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 10:50h;
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 19:12h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa četiri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena 19:35h;
 
- požar otvorenog prostora na području Gornjih Utora, dojava je zaprimljena u 19:20h, na intervenciju su izišli DVD Unešić sa dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 19:52h.
 
- Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Šibenika, dojava zaprimljena u 19:15h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija završena u 19:45h.
 
- požar objekta na području Kanjana, dojava zaprimljena u 19:48h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa tri vatrogasca i jednim vozilom, požar ugašen u 20:25h.
 
- požar otvorenog prostora na području Šimića vrelo, na intervenciju su izišli DVD Knin sa tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 20:47h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Utorak, 12. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 12. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar prijevoznog sredstva na području Šibenika, dojava zaprimljena u 11:03h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 8 vatrogasaca i 2 vozila, požar je ugašen u 11:33h.
 
- požar smeća na području Šibenika, dojava zaprimljena u 13:28h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 13:50h.
                                                                    
- tehnička intervencija u prometu na području A1 321km, dojava zaprimljena u 14:29h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 6 vatrogasaca i 2 vozila, intervencija je završena u 15:08h.
 
- požar otvorenog prostora na području Murtera, dojava zaprimljena u 20:44h, na intervenciju su izišli DVD Tisno sa 2 vatrogasaca i 1 vozilom, požar je ugašen u 21:12h.
 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 11. 09. 2023, 07:00h   

Šibenik, 11. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Vodica, dojava je zaprimljena u 13:00h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s jednim vatrogascem i jednim vozilom, intervencija je završena u 13:25h;
 
- požar otvorenog prostora na području Tribunja, dojava je zaprimljena u 15:00h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 15:29;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Sonkovića, dojava je zaprimljena u 18:24h, na intervenciju su izišli DVD Skradin s tri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 18:54h.
 
 
 
 
                                                    ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 10. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 10. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Biskupije, zaseok Markovac, dojava je zaprimljena u 8:13h, na intervenciju su izišli DVD Biskupija s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 9:35h;
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Tribunja, dojava je zaprimljena u 12:40, na intervenciju su izišli JVP Vodice s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 13:15h;
 
- požar objekta na području Kistanja, zaseok Popovići, dojava je zaprimljena u 13:04h, na intervenciju su izišli DVD Sveti Juraj-Kistanje i DVD Ervenik s dva vozila i šest vatrogasaca, požar je ugašen u 17:48.
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Subota, 09. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 9. rujan 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Rupa, dojava je zaprimljena u 17:33h, na intervenciju su izišli DVD Dubravice s tri vatrogasca i jednim vozilom.Intervencija je završena u 18:04h;
 
- požar na otvorenom prostoru na području Donjeg Polja, dojava je zaprimljena u 20:51h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s tri vatrogasca i jednim vozilom.Požar je ugašen u 21:15h.
 
 
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Petak, 08. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 8. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Rupa, dojava je zaprimljena u 17:33h, na intervenciju su izišli DVD Dubravice s tri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 18:04h;
 
- požar na otvorenom prostoru na području Donjeg Polja, dojava je zaprimljena u 20:51h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s tri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 21:15h.
 
 
 
 
                                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 
 
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 07. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 7. rujan 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
-požar otvorenog prostora na području Promine, zaseok Matasi, dojava zaprimljena u 11:07h, na intervenciju su izišli JVP Knin, Ophodnja Promina, DVD-i Knin, Promina i Biskupija sa pet vozila i sedamnaest vatrogasaca, požar je ugašen u 14:31h, opožarena površina je 1,5 ha;
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja