09.12.2022   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Petak, 23. 09. 2022, 07:25h   

Šibenik, 23. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Čavoglava, dojava je zaprimljena u 11:16h, na intervenciju su izišli DVD Ružić s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 11:38h.
 
 
 
 
 
                                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 22. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 22. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Prvić Šepurine, dojava je zaprimljena u 11:47h, na intervenciju su izišli DVD-i Prvić i Zlarin sa šesnaest vatrogasaca i dva vozila, požar je ugašen u 13:33h, opožarena površina iznosi 450m2;
 
- Požar prijevoznog sredstva na području Potkonja, dojava zaprimljena u 22:57h. Na intervenciju su izašli JVP Knin sa dva vatrogasca i jednim vozilom. Požar je ugašen u 23:29h.
 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 21. 09. 2022, 11:47h   

U 11:47h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Prvić Šepurine, na intervenciju su izišli DVD-i Prvić i Zlarin sa šesnaest vatrogasaca i dva vozila, požar je lokaliziran u 12:30 a ugašen u 13:33h, opožarena površina iznosi 450m².

  Prikaži na karti

 Srijeda, 21. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 21. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Betine, dojava je zaprimjlena u 17:49h. Na intervenciju su izašli DVD Tisno sa 8 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 18:37h, opožarena površina je 900m2.
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Utorak, 20. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 20. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Bajanima, dojava je zaprimljena u 9:19h, na intervenciju su izišli DVD Kijevo sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena  10:12h
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 18. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 18. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 12:21h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s tri vozila i sedan vatrogasca, intervencija je završena u 14:06h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Tisnog, dojava je zaprimljena u 12:40h, na intervenciju su izišli DVD Tisno s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 13:30h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Skradina, dojava je zaprimljena u 18:04h, na intervenciju su izišli DVD Skradin s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 18:20h.
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Subota, 17. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 17. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 7 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Zlarinu, dojava je zaprimljena u 9:31h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 10:15h;
 
- tehnička intervencija na objektu u Rogoznici, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 9:53h;
 
- požar električnog stupa na Prviću, dojava je zaprimljena u 10:11h, na intervenciju su izišli DVD Prvić sa šest vatrogasaca, intervencija je završena u 10:40h;
                                                              
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Primoštenu, dojava je zaprimljena u 15:27h, na intervenciju su izišli DVD Primošten s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 16:19h;
 
-tehnička intervencija ispumpavanja u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 19:55h, na intrvenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 22:02h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Vodicama, dojava je zaprimljena u 20:31h. Na intervenciju je izišla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija je završena u 20:51h.
                                                
- požar objekta u Primoštenu, dojava je zaprimljena u 04:54h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Primošten sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Požar je ugašen u 08:02h.
                       
-tehnička intervencija ispumpavanja u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 07:30h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 8:43h.
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 15. 09. 2022, 07:15h   

Šibenik, 15. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar smeća na području Unešića, dojava je zaprimljena u 13:48h, na intervenciju su izišli DVD Unešić s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 14:15h.
 
 
 
                                         ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 14. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 14. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar prijevoznog sredstva na području Skradina, dojava je zaprimljena u 13:32h, na intervenciju su izišli DVD Skradin i JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca, požar je ugašen u 14:07h;
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Žirju, dojava je zaprimljena u 17:40h, na intervenciju su izišli DVD Žirje s pet vatrogasca, intervencija je završena u 19:16h.
 
 
 
 
                                                               ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Utorak, 13. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 13. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
-požar otvorenog prostora na području Dobropoljaca, Zadarska županija. Dojava je zaprimljena u 14:05h. Na intervenciju su izišli DVD Kistanje sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 15:08h. Opožarena površina je 25000m2.
 
-požar otvorenog prostora na području Jukića, Razvođe, dojava je zaprimljena u 18:23h. Na intervenciju su izišli DVD Drniš, DVD Ophodnja Promina i JVP Drniš sa 9 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 18:58h. Opožarena površina je 600m2.
 
 
 
                                                               ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2022 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja