13.04.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Subota, 23. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 23. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Bilica, dojava zaprimljena u 10:14h, na intervenciju su izišli DVD Bilice sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 10:20h;
 
- požar električnog stupa na području Šibenika, zaseok Podine, dojava je zaprimljena u 3:41h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 4:40h;
 
- tehnička intervencija na objektu na području Pirovca, dojava je zaprimljena u 5:20h, na intervenciju su izišli DVD Pirovac s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 7:24h.
 
 
 
 
 
                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 
 
 

  Prikaži na karti

 Petak, 22. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 22. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila se 3  vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Vodica, dojava zaprimljena u 13:47h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 14:17h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Civljane, dojava je zaprimljena u 15:02h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Kijevo s 5 vatrogasaca i 2 vozila, intervencija je završena u 16:09h
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Tribunja, dojava je zaprimljena u 15:17h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s 1 vatrogascem i 1 vozilom, intervencija je završena u 15:45h.
 
 
 
                                                                                                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 21. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 21. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se  vatrogasni događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar objekta na području Šibenika, dojava zaprimljena u 13:43h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 10 vatrogasaca i 3 vozila, požar ugašen u 14:06h.
 
- akcident na području Pavasovića, dojava zaprimljena u 14:20h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Skradin sa 7 vatrogasaca i 3 vozila, intervencija završena u 15:05 h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Danila, dojava zaprimljena u 17:42h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Zablaće sa 9 vatrogasaca i 3 vozila, požar ugašen u 18:23h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Strmice, dojava zaprimljena u 19:50h, na intervnciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 20:43h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 20:22h, na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 20:58h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 21. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 21. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se  vatrogasni događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar objekta na području Šibenika, dojava zaprimljena u 13:43h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 10 vatrogasaca i 3 vozila, požar ugašen u 14:06h.
 
- akcident na području Pavasovića, dojava zaprimljena u 14:20h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Skradin sa 7 vatrogasaca i 3 vozila, intervencija završena u 15:05 h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Danila, dojava zaprimljena u 17:42h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Zablaće sa 9 vatrogasaca i 3 vozila, požar ugašen u 18:23h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Strmice, dojava zaprimljena u 19:50h, na intervnciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 20:43h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 20:22h, na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 20:58h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 20. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 20. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Biskupije, dojava je zaprimljena u 11:27h, na intervenciju su izišli DVD Biskupija s 3 vatrogasaca i 1 vozilom, požar je ugašen u 11:50h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Utorak, 19. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 19. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Rupa, dojava je zaprimljena u 21:17h, na intervenciju su izišli DVD Dubravice, DVD Skradin, DVD Sveti Juraj-Kistanje i JVP Šibenik s 18 vatrogasaca i 8 vozila, požar je ugašen u 1:04h, opožarena površina je 6,2500ha.
 
 
   
                      ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 
 
 
 
 
 
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 18. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 18. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Srime,  dojava je zaprimljena u 18:03h, na intervenciju su izašli JVP Vodice s dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 18:25h;
 
- požar na otvorenom prostoru na području Knina, zaseok Kovačići, dojava je zaprimljena u 18:09h, na intervenciju su izišli DVD Knin s četiri vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 18:47h, opožarena površina je 1500m2.
                                                               
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 17. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 17. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodia su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar objekta na području Vodica,  dojava je zaprimljena u 2:14h. Na intervenciju su izašli JVP Vodice sa četiri vatrogasca i dva vozila. Požar je ugašen u 4:20h.
 
                                                               
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Subota, 16. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 16. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodia su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- akcident na području Šibenika, dojava zaprimljena u 8:41h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa dva vatrogasca i jednim vozilom. Intervencija je završena u 9:16h.
 
- Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Zlarina, dojava zaprimljena u 8:53h. Na intervenciju su izašli DVD Zlarin sa dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 9:18h.  
 
- tehnička intervencija u u prometu na području Jadrtovca, dojava zaprimljena u 16:13h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa četiri vatrogasca i jednim vozilom. Intervencija je završena u 16:35h.
 
                                                               
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Petak, 15. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 15. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Danila Birnja , dojava je zaprimljena u 14:56h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD  Šibenik i DVD Bilice s 12 vatrogasca i 4 vozila, opožarena površina je 5000m2, požar je ugašen u 15:51h;
 
 
 
 
                                                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja