10.06.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Srijeda, 27. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 27. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 7 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na području Knina. Dojava je zaprimljena u 10:02h.  Na intervenciju su izašli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 10:51h.
 
- požar otvorenog prostora na području Peslaća. Dojava je zaprimljena u 14:41h. Na intervenciju su izašli DVD Ervenik, DVD Kistanje, DVD Knin sa 9 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 16:08h.
 
- požar otvorenog prostora na području Mrdalja. Dojava je zaprimljena u 14:41h. Na intervenciju su izašli DVD Ervenik sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 17:09h.
 
- požar otvorenog prostora na području Čenića. Dojava je zaprimljena u 16:07h. Na intervneciju su izašli DVD Biskupija sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 16:45h. 
 
- požar otvorenog prostora na području Čenića. Dojava je zaprimljena u 17:46h. Na intervneciju su izašli DVD Biskupija sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 19:30h. 
 
- požar na objektu u Šibeniku. Dojava je zaprimljena u 21:09h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 3 vozila i 9 vatrogasaca. Požar je ugašen 21:29h. 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi na Zlarinu. Dojava je zaprimljena u 21:18h. Na intervenciju je izašao DVD Zlarin sa 1 vozilom 1 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 22:06h. 
 
 
                                                                                                          ŽUPANIJSKI  VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Utorak, 26. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 26. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru. Dojava je zaprimljena u 12:58h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 1 vozilom i 5 vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:19h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru. Dojava je zaprimljena u 17:03h. Na intervenciju su izišli DVD Zaton sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 17:40h.
 
- požar objekta na području Kadine Glavice. Dojava je zaprimljena u 18:29h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš sa 2 vozila i 5 vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:30h.
 
- akcident. Dojava je zaprimljena u 00:36h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 00:55h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 25. 07. 2022, 07:40h   

Šibenik, 25. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se četiri vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Drniša, dojava je zaprimljena u 10:37h, na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš s četiri vozila i jedanaest vatrogasaca, požar je ugašen u 12:50h, opožarena površina iznosi 2100m²;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Slanice, dojava je zaprimljena u 14:19h, na intervenciju su izišli DVD Tisno s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 15:28h;
 
- požar otvorenog prostora na području Drinovaca, dojava je zaprimljena u 1:41h,  na intervenciju su izišli JVP Drniš s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen 02:51h, opožarena površina je 5000m²;
 
- požar otvorenog prostora na području Ključa, dojava je zaprimljena u 7:03h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s jednim vozilom i tri vatrogasca , požar je ugašen u 7:36h, opožarena površina je 4m².
  
 
           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR         

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 24. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 24. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Gradaca, dojava je zaprimljena u 9:16h, na intervenciju su izišli DVD Ružić s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 9:44h, opožarena površina je 9m2;
 
- tehnička intervencija u prometu na Zlarinu, dojava je zaprimljena u 12:08h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin s dva vatrogasca, intervencija je završena u 12:19h.
 
- požar otvorenoga prostora na području Čenića, dojava je zaprimljena u 21:49h. Na intervenciju su izašli DVD Biskupija sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 22:32h. Opožarena površina je 600m2.
 
 
  
 
           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Subota, 23. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 23. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 7 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Vodica. Dojava je zaprimljena u 14:02h. Na intervenciju su izašli JVP Vodice i DVD Vodice sa 6 vatrogasaca i 2 vozila. Požar je ugašen u 15:00h.
 
- tehnička intervnecija u prometu na području Stankovaca. Dojava je zaprimljena u 14:43h. Na intervenciju su izašli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 16:05h.
 
- požar prijevoznog sredstva na autocesti A1.  Dojava je zaprimljena u 15:11h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 17:40h.
 
- požar otvorenog prostora na području Gradaca. Dojava zaprimljena u 19:10h. Na intervenciju du izašli DVD Ružić sa 3 vatrogasca i 2 vozilom. Požar ugašen u 21:14h.
 
- požar prijevoznog sredstva na području Lozovca. Dojava je zaprimljena u 23:26h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 7 vatrogasca i 2 vozilom. Požar ugašen u 23:48h.
 
- požar prijevoznog sredstva na autocesti A1. Dojava je zaprimljena u 01:34h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 5 vatrogasca i 2 vozilom. Požar ugašen u 02:09h.
 
- požar otvorenog prostora na području Modrinog sela. Dojava zaprimljena u 04:40h. Na intervenciju du izašli DVD Kistanje sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen u 06:17h.
 
 
  
 
                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Petak, 22. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 22. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar ovorenog prostora na podrčju Vodica, dojava je zašrimljena u 20:58h, na intervenciju su izišli JVP Vodice i JVP Šibenik sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, požar je ugašen u 21:51h
 
- požar objekta u Vodicama, dojava je zaprimljena u 22:06h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa jednim vozilom i 3  vatrogasca, požar je ugašen u 22:24h
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 23:59h, na intervenciju su izišli JVP Šinenik sa jednim vozilom i 4 vatrogasca, intervencija je završena u 00:21h
  
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Srijeda, 20. 07. 2022, 02:20h   

Požar objekta na području Zablaća. Dojava je zaprimljena u 2:20h. na intervenciju izišli JVP Šibenik i DVD Zablaće sa sedam vatrogasaca i dva vozila. Požar ugašen u 3:39h.

  Prikaži na karti

 Utorak, 19. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 19. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 7 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na objektu u Grebaštici. Dojava je zaprimljena u 10:50h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Grebaštica sa 2 vozila i 7 vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:22h.
 
 - požar otvorenog prostora na Zlarinu. Dojava je zaprimljena u 15:34h. Na intervenciju je izašao DVD Zlarin sa 2 vozila i 12 vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:36h, opožarena površina je 30m2.
 
- požar otvornog prostora na području Knina. Dojava je zaprimljena u 16:43h, na intervenciju je izišao DVD Knin sa 1 vozilom i 5 vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:15h, opožarena površina je 1m2.
 
 - tehnička intervencija spašavanja ljudi. Dojava je zaprimljena u 16:48h. Na intervenciju su izišla 2 vozila DVD-a Promina sa 7 vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:01h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Sinobadove Glavice. Dojava je zaprimljena u 17:29h. Na intervenciju je izišla JVP Knin sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 17:40h.
 
- požar otvorenog prostora između Kaočina i Ključa. Dojava je zaprimljena u 18:58h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš, JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Drniš, DVD Promina, DVD Ružić, DVD Kistanje, DVD Šibenik, Ophodnja Promina sa 35 vatrogasaca i 12 vozila. U gašenju su sudjelovale zračne snage. Požar je lokaliziran jutros u 06:00h. 
 
-  požar otvorenog prostora u Kistanjama. Dojava je zaprimljena u 20:38h. Na intervenciju su izišli DVD Kistanje, DVD Ervenik i JVP Knin sa 4 vozila i 12 vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:50h, opožarena površina je 5000m2.
 
 
  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 18. 07. 2022, 07:30h   

Šibenik, 18. srpnja 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
 - požar otvorenog prostora na području Pađena, zaseok Samardžije. Dojava je zaprimljena u 11:01h, na intervenciju su izišli JVP Knin, DVD Knin, DVD Ervenik i DVD Kistanje sa 13 vatrogasaca i 4 vozila. Požar je ugašen u 12:19h, opožarena površina je 1ha.
 
 - tehnička intervencija na objektu u Šibeniku. Dojava je zaprimljena u 14:35h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 15:15h. 
 
 
 
  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 17. 07. 2022, 07:40h   

Požar otvorenog prostora u zaleđu Vodica koji se proširio do Zatona i Rasline dana 13.07. u 11:14h je lokaliziran 15.07. u 21:00h, opožarena površina je 3300ha.Teren je gasilo 330 vatrogasaca s 95 vozila.
Gasiteljima iz Šibensko-kninske županije su se pridružili gasitelji iz Splitsko dalmatinske, Ličko senjske, Primorsko goranske, Karlovačke, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Zadarske županije, pripadnici Hrvatske vojske te zračne snage.
 
Trenutno se na terenu nalazi 26 vatrogasaca i 9 vozila. Dogašavanje je u tijeku.
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja