25.05.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Utorak, 07. 05. 2024, 12:00h   

Priopćenje o intervencijama 

Ponedjeljak 07.05.2024.

U 8:20h  zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području otoka Kornat, uvala Vrulje.

Na intervenciju su izišli DVD Tisno s tri vatrogasca, u gašenju su sudjelovale i zračne snage s jednim Canadairom i jednim Air Tractorom.Opožarena površina iznosi 75ha.Požar je lokaliziran u 13:12h a ugašen u 15:00h

 

U 17:57h zaprimljena je dojava o požaru objekta na području Primoštena, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Primošten i DVD Rogoznica s dvanaest vatrogasaca i četiri vozila, požar je lokaliziran u 18:29h, a ugašen u 19:03h.

 

ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 11. 03. 2024, 19:00h   

Priopćenje o intervencijama

Ponedjeljak, 11.03.2024. 19:00h

Tijekom dana uslijed veće količine oborina na području Šibensko-kninske županije zaprimljene su dojave za 41 intervenciju, od čega je:

1 tehnička intervencija na otvorenom prostoru

1 tehnička intervencija na objektu

1 tehnička intervencija spašavanja ljudi

1 tehnička intervencija spašavanja životinja

1 tehnička intervencija u prometu

36 tehničke intervencije ispumpavanja

 

4 intervencije su u tijeku

                                                                                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 20. 10. 2023, 12:00h   

U 10,42 zaprimljena je dojava požara otvorenog prostora na području Otavica, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD Drniš, DVD Ervenik, DVD Promina, JVP Šibenik , DVD Biskupija, JVP Knin, DVD Knin, DVD Šibenik, DVD Zablaće , DIP Šibenik, sa 41 vatrogasaca i 17 vozila, u gašenju sudjeluju i zračne snage. Opožarena površina 280 ha. Požar ugašen u 08:30

 

                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 01. 10. 2023, 07:25h   

Šibenik, 1.listopada 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar objekta na području Sonkovića, dojava je zaprimljena u 13:19h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DVD Šibenik sa 15 vatrogasaca i 5 vozila, požar je ugašen u 17:34h; 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Kistanja, dojava je zaprimljena u 17:22h, na intervenciju su izišli DVD Sveti Juraj - Kistanje sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 17:45h. 
 
 
 
                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Subota, 30. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 30. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Drniša, dojava zaprimljena u 9:01h, na intervenciju su izišli DVD Drniš sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 9:41h.
 
- požar smeća na području Sitno Donje, dojava zaprimljena u 12:09h, na intervenciju su izišli DVD Perković sa 3 vatrogasaca i 1 vozilom, požar ugašen u 14:13h. 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Petak, 29. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 29. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Knina, dojava zaprimljena u 11:51h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 12:19h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Plavnog, dojava zaprimljena u 13:55h, na intervenciju su izišli DVD Knin sa  5 vatrogasaca i 1 vozilom, požar ugašen u 14:57h. 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Oklaja, dojava zaprimljena u 15:42h, na intervenciju su izišli DVD Promina sa 2 vatrogasaca i 1 vozilom, požar ugašen u 16:35h.  
 
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 28. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 28. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar otvorenog prostora na području Šibenika, dojava zaprimljena u 12:28h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Brodarica sa 13 vatrogasaca i 5 vozila. Požar je ugašen 13:21h. 
 
- požar otvorenog prostora na području Kašića, dojava zaprimljena u 16:15h. Na intervenciju su izišli DVD Pirovac sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen 16:38h. 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Utorak, 26. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 26. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 3 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar prijevoznog sredstva na području Drniša, dojava je zaprimljena u 18:01h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 18:36h.
 
- požar prijevoznog sredstva na području Drniša, dojava je zaprimljena u 19:58h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 20:27h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Kanjana, dojava zaprimljena u 1:13h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozila, intervencija završena u 1:46h.
 
 
 
                                                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 25. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 25. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 5 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Zatoglava, dojava zaprimljena u 9:30h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 9:52h. 
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 12:55h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija završena u 13:24h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava zaprimljena u 13:02h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija završena u 14:41h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Knina, dojava zaprimljena u 23:24h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 23:45h. 
 
- požar objekta na području Vodica, dojava zaprimljena u 6:33h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 4 vatrogasca i 2 vozila, požar je ugašen u 6:55h.  
 
 
  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 24. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 24. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 5 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 7:38h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 7:59h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 7:47h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 8:06h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 8:07h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 6 vatrogasca i 3 vozila, intervencija je završena u 9:52h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Vodica, dojava je zaprimljena u 11:59h, na intrevenciju su izišli JVP Vodice s 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija je završena u 12:39h.
 
- tehnička intervencija ismpumpavanja na području Pirovca, dojava je zaprimljena u 16:30h, na intervenciju su izišli DVD Pirovac sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 17:28h.
 
 
 
 
                                                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja