13.04.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

 

  01.04.2010 14:06

Naputak za organizaciju i gradnju spomen obilježja stradalim vatrogascima

 

Dana 01.04.2010. godine u uredu župana Šibensko-kninske županije utvrđena je dinamika, nositelji te sudionici (koji su nam bili poznati) izgradnje spomen križeva na Kornatu.
U svrhu i s ciljem informiranja kako nositelja tako i sudionika gradnje objavljujemo
RASPORED AŽURIRAN 06.05.2010


Dana 01.04.2010. godine u uredu župana Šibensko-kninske županije utvrđena je dinamika, nositelji te sudionici (koji su nam bili poznati) izgradnje spomen križeva na Kornatu.
U svrhu i s ciljem informiranja kako nositelja tako i sudionika gradnje objavljujemo

Naputak za organizaciju i gradnju
spomen- obilježja stradalim vatrogascima


1. Za svaki križ potrebno je osigurati 10-12 graditelja (osoba sa znanjem zidanja suhozida) te 70-80 osoba koje vrše sakupljanje i prijenos kamena iz određene parcele. Maximalni broj utvrđen je na 100 sudionika;

2. Nositelj zadatka vrši raspored graditelja na terenu na način da utvrdi 10-15 osoba koje daju pripomoć zidarima te 15 osoba koje rade na pješačkoj stazi. Ostali vrše sakupljanje kamena;

3. Uz određeni napor križ je moguće izgraditi za četiri (4) efektivna radna sata, a moguće je urediti i 50-100 m samostalne pješačke staze. U cilju postizanja jednoobraznosti križeva stručnu potporu i nadzor izvršava udruga Suhozid sa otoka Paga.

4. Stručni nadzor i sudjelovanje u izgradnji križa i staze izvršavat će 'autor' spomen
obilježja gospodin Nikola Bašić;

5. Radi očuvanja okoliša u neposrednoj blizini gradilišta postavljeni su kemijski WC-i , a po završetku radova potrebno je prebaciti alat kod slijedećeg okolčenog križa te pokupiti smeće i otpad;

6. Na početku gradnje predlažemo da se održi kratka molitva posvećena stradalim kolegama i svim gasiteljima;

7. Prehrana se organizira na način da se za svakog sudionika osigura lanch paket ili sendviči i dvije litre vode ili soka. Nositelj izgradnje osigurava prehranu dnevnu i napitak , te rukavice za svakog graditelja;

8. Vatrogasna zajednica Županije osigurava prijevoz brodom te roštilj porciju i napitak na brodu pri povratku na kopno;
Poželjno je da brod isplovi do 6,30 sati ujutro.
9. Vatrogasna zajednica osigurat će hitnu medicinsku pomoć na gradilištu;

10. Potrebni alat za gradnju nalazi se na otoku te u tom smislu nije potrebno donositi nikakava alat;

11. Nositelj izgradnje sačinjava popis sudionika sa oznakom pripadnosti postrojbi ili udruzi građana (Primjerak obrasca na web stranici VZŠKŽ);

12. Zainteresirane postrojbe i udruge građana svoje sudjelovanje mogu najaviti putem e-maila Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije: vzz-sibenik@si.t-com.hr ili na kontakt telefon tajnika VZŠKŽ Jordana Žaje broj: 098 626 355, odnosno 022 219-138


ZADNJA IZMJENA 06.05.2010

 

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja